VELKÉ MALÉ DĚJINY

O tom, že evropské dějiny 1. pol. 20. století se velmi bezprostředně dotkly osudů lidí žijících v tomto období v Hustopečích, se přesvědčili studenti oktávy při návštěvě Městského muzea a galerie  Hustopeče dne 3. prosince 2019 v doprovodu paní učitelky D. Langarové.

V hodinách dějepisu se žáci v maturitním ročníku učí o pohnuté historii 20. století. Paní S. Nezhodová, ředitelka Městského muzea a galerie, připravila pro žáky přednášku o Hustopečích v letech 1918 – 1945. Provedla je vznikem republiky, komplikovaným soužitím Čechů, Němců a Židů, 2. světovou válkou a své vyprávění zakončila informacemi o poválečné situaci.

Pro studenty bylo asi největším překvapením, jak rychle a razantně se události, o nichž se učí, odrazily v Hustopečích, a jak ovlivnily konkrétně tehdejší obyvatele.

D. Langarová, vyučující dějepis v oktávě

5. 12. 2019