Jan Kadrnka získal 2. místo v celostátní soutěži O cenu Ludvíka Kundery

Jan Kadrnka získal 2. místo v celostátní soutěži O cenu Ludvíka Kundery
I v této náročné době se studenti našeho Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče zúčastňují nejrůznějších on-line akcí a soutěží. Výrazným talentem v literární oblasti je bezesporu student Jan Kadrnka z 2. ročníku čtyřletého studia. V loňském roce uspěl v literární soutěži Skrytá paměť Moravy a nyní se jeho práce s názvem ,,Až zazní táhlý tón“ líbila hodnotitelům literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery Městské knihovny v Kunštátě, kde získal krásné 2. místo. 
Jan není jen talentovaným literátem, ale jeho práce dokazují rozhled i v oblasti filozofie, historie a života, ač jde teprve o sedmnáctiletého chlapce. Úryvek z úspěšné práce je jen malou ochutnávkou Honzova umění:
 ,,Na tomto místě měla být nyní postavena zeď z červených cihel. Jošuova žena v poslední době vykazovala jistou bezohlednost vůči rostlinám Rohrerové, nemilosrdně stříhala a vytrhávala ty, které prorůstaly blízko k jejím záhonům a nebránila Kříženci, aby prolezl plotem a působil škody tam, kam ona nedosáhla. Rohrerové byla zahrada drahá, a tak bylo po úvaze rozhodnuto pro zeď. Rohrer nepovažoval za nutné najímat dělníky, před lety u prarodičů pomáhal stavět cihlovou boudu na nářadí. A i když to bylo dávno a příliš si nepamatoval, kam přesně se ty cihly dávaly, nemyslel si, že zeď bude příliš složitá. Domluvil se tedy s několika přáteli a začali se stavbou.“ 
Kdo je Kříženec, vydrží zeď z cihel a bude zrát jako literární Honzovo nadání? Odpověď si můžete přečíst na stránkách našeho Gymnázia T. G. Masaryka. A my Honzovi k úspěchu moc gratulujeme! 

Mgr. Věra Komoňová