Septima v Osvětimi

Ve středu 6. listopadu se třída septima vypravila na dlouho očekávaný výlet do polské Osvětimi. Zájezd si třída vybojovala v soutěži o nejlepší vánoční výzdobu třídy, která se na škole konala minulé Vánoce. A tak natěšení studenti vyrazili 7:30 od budovy gymnázia, za doprovodu paní učitelky Pavlíčkové a pana učitele Dvorníka. Čekala je pětihodinová cesta autobusem, během které jim paní delegátka podala výklad o historii, geografii i zajímavostech míst, kterými projížděli. Dozvěděli se tak něco málo o severní Moravě i o oblasti Malopolska.

Ve 13:00 začala komentovaná prohlídka osvětimského koncentračního tábora-Auschwitz I. a pokračovala po  krátkém přejezdu ve 3 km vzdáleném Birkenau (Auschwitz II.). Septima se rozdělila na dvě skupiny a každá měla vlastní průvodkyni. Obě paní průvodkyně (jedna se silným polským přízvukem), byly velmi ochotné septimánům zodpovědět jakoukoliv otázku.

Celý výlet se vzhledem k prostředí prohlídky nesl ve velmi pochmurném duchu,. Septima si na vlastní kůži vyzkoušela jít po „Cestě smrti“, poslední cestě židů před smrtí. Dále pak viděli plynové komory, ve kterých přišlo v Osvětimi o život přes milion lidí. Viděli pozůstatky po vězních v táborech: jejich zavazadla, osobní věci, oblečení. A dále pak fotky lidí, kteří v táboře zahynuli, včetně zhruba 10 tis. lidí z Československa.

Po ukončení prohlídky se třída vydala na velmi dlouhou zpáteční cestu. Účastníci zájezdu, unavení jak fyzicky, tak psychicky, dorazili zpět do Hustopečí v nočních hodinách. I přes smutný podtext výletu, kdy studenti nahlédli do kruté historie holocaustu za 2. světové války, byli všichni rádi, že v den učitelské stávky nezůstali doma.  Jistě to byl pro každého zážitek na celý život.

Mgr. Petr Dvorník