Příběhy Afriky – 4.C

"Co se vám vybaví, když se řekne "Afrika"?" Přesně těmito slovy začal výukový program Příběhy Afriky, na který se do velkopavlovického ekocentra Trkmanka vydala 14.10. třída kvarta. Odpovědi na vyslovenou otázku byly velice různé. Slovo "Afrika" totiž nepředstavuje jen roztomilé černoušky, divokou přírodu a veselé postavičky z filmu Madagaskar. Zahrnuje také celou řadu problémů, které se v dnešním globalizovaném světě dotýkají každého z nás. Proto se také 4.C vydala poznávat příběhy Afriky.

Jak bývá na Trkmance dobrým zvykem, žáci se rozdělili na dvě skupiny, které se vystřídaly na naučné a praktické části výukového programu. V naučné sekci si nejprve připomněli zeměpisné i biologické znalosti o africkém kontinentu. Následně jsme se dostali k ochraně africké fauny před pytláky a pašeráky, ke klimatickým změnám a s nimi souvisejícím suchem, k problémům s přelidněností afrických zemí a na ni navazující špatnou dostupností lékařské péče a vzdělání. Žáci si mohli uvědomit nepoměr podmínek, ve kterých žijí africké děti a oni sami a společně jsme se zamysleli nad tím, co může Africe pomoci a jak se můžeme chovat zodpovědněji.

Ve druhé části jsme poznávali černý kontinent z praktické stránky. Mohli jsme si vyzkoušet hru na africké bubny djembe a na památku jsme si každý vyrobili barevnou africkou masku podle vlastní fantazie. Věřím, nás v noci nebude strašit, ale bude milou vzpomínkou na užitečně strávený den.

Mgr. Pavla Němečková