Olympiáda českého jazyka

I letos se uskutečnila školní kola Olympiády českého jazyka. Zvlášť soutěžili studenti prvního a druhého stupně gymnázia. Olympiády se zúčastnilo celkem 25 žáků.  Na prvních místech se umístily Adéla Krušinová ve druhé kategorii a v kategorii první Hana Straková.
I tentokrát měla soutěž tradičně část gramatickou a slohovou. V gramatické soutěži řešili účastníci olympiády zajímavé úkoly z české gramatiky i stylistiky. Slohová část byla v obou zadáních inspirována počasím - pro I. kolo soutěže bylo pořadateli stanoveno téma: Co se mi líbí/nelíbí na listopadu a pro druhé kolo Když napadne první sníh…
Slohový útvar byl v obou případech volný, záleželo tedy na každém autorovi, jak k tématu přistoupí. V I. kategorii účastníci nejčastěji volili líčení neboli popis různých vjemů a zážitků spojených s listopadem. Naproti tomu ve druhé kategorii téma nejčastěji inspirovalo k příběhům. Vítězku II. kategorie Adélu Krušinovou pak téma přivedlo k nostalgickému zamyšlení nad pomíjivostí lidských pocitů, kdy nás zážitek a okouzlení z prvního sněhu opouští, poněvadž pod náporem všedních starostí ztrácíme vnímavost, kterou jsme měli v dětství. 

Práce hodnotily učitelky českého jazyka. V první kategorii se na prvním místě umístily žákyně tercie a kvarty Hana Straková (4.C), na druhém místě Dobromila Klepáčová (4.C) a na třetím pak Emma Frýbertová (3.C). Ve druhé kategorii bylo pořadí následující - 1. místo: Adéla Krušinová, 2. místo: Barbora Oháňková (obě soutěžící z 7.C), 3. místo: Jitka Stritzlová (6.C), 4. – 5. místo : Jan Bartoň (6.C) a Matylda Střelcová (8.C) Soutěžící z prvních dvou míst postupují do okresního kola.