Logická olympiáda 2023

Gymnázium T.G. Masaryka je nositelem titulu „Škola spolupracující s Mensou“. Jednou z podmínek nosit toto označení je účast našich žáků v soutěži Logická olympiáda. V letošním roce se registrovalo 90 žáků naší školy.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. 

Umístění našich žáků v kategorii B:
1. Adam Forejtník (2.C)
2. Jiří Feitl (3.C)
3. - 4. Pavel Tihlařík (3.C)
3. - 4. Anežka Ziaťková (4.C)
5. Elise Špačková (3.C)
6. Jana Klanicová (4.C)

Celkem se v této kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25 736 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 3689.

Umístění našich žáků v kategorii C:
1. Matěj Šrubař (6.C)
2. - 3. Jan Bartoň (7.C)
2. - 3. Šebestián Francán (8.C) 
4. Emma Střelcová (5.C)
5. Jeroným Kamenský (7.C)
6. - 7. Patrície Čuprová (5.C)
6. - 7. Barbora Petříková (3.A)

Celkem se v této kategorií (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 17 956 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 2109.

Děkujeme všem za účast v Logické olympiádě a blahopřejeme nejlepším!
Mgr. Olga Reiterová