DNY CHEMIE

       Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity pořádal ve dnech 14. - 16. 9. akci „Dny chemie“, která je určena především pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Může se ale zúčastnit každý středoškolák. Program zahrnoval jak informační a popularizační přednášky a prohlídky výzkumných laboratoří, tak praktická cvičení a zajímavé experimenty. Mně samotné se naskytla příležitost se již v červnu na akci přihlásit. Ráda bych vás nyní seznámila s programem a celkovým průběhem. 
       Pondělí byl spíše rozjezdový den. Nejdříve jsme se seznámili s univerzitou, Přírodovědeckou fakultou a Ústavem chemie. Následovaly přednášky o vývoji nových biologicky aktivních látek nebo o kvalitě ovzduší České republiky. Měli jsme i možnost nahlédnout do laboratoří RECETOXU a organické chemie. Den byl zakončen blokem demonstračních „barevných“ pokusů.
       V úterý dopoledne jsme si vyzkoušeli záludnosti výpočetní počítačové chemie, jako třeba modelování molekul a jednoduchých chemických reakcí.  Odpoledne jsme poprvé rámci programu vstoupili do organické laboratoře v bílých pláštích a samostatně pracovali na jednoduchých organických a anorganických preparacích. Měli jsme na výběr mezi zelenou syntézou 4-methylumbelliferonu, přípravou paracetamolu nebo přípravou ethyl-formiátu. Produkty jsme si mohli analyzovat v NMR (nukleové magnetické rezonanci) a v plynovém chromatografu. 
       Poslední den byl věnován analytické chemii.  Po krátké prohlídce analytických laboratoří jsme i ve středu oblékli laboratorní pláště a vyzkoušeli si práci analytiků. Kromě jiného jsme využili metody tenkovrstvé chromatografie. 
       Zajímavá byla i  organizace: studenti s místem bydliště vzdáleným od Brna mohli přespat na kolejích Bratří Žůrků v Komárově. Obědy jsme měli zajištěné v rámci programu v Academic restaurant. 
       Akce se mi opravdu velmi líbila. Přednášející, laboranti a další organizátoři byli velmi vstřícní a ochotní. Pokud máte rádi chemii a uvažujete o jejím studiu, neváhejte a jeďte na další ročník. 
    
Kateřina Ondráková,
studentka oktávy