Den otevřených dveří

V úterý 7. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. Pro zájemce z řad místních základních škol byl v dopoledních hodinách přichystán edukativní program po Hustopečích: komentovanou procházkou po zajímavých místech města zpestřenou vyplňováním kvízů vztahujících se k místním pamětihodnostem se žáci dostavili do budovy gymnázia. Zde se jim následně věnovali studenti 3.A, kteří je i další zájemce z řad široké veřejnosti provedli školou.  

Současní studenti připravili spolu s vyučujícími na celý den zajímavý program, který budou mít možnost zájemci zhlédnout i 18. ledna 2024.

D. Langarová