ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

   Matěj Šrubař ( 3.C) je úspěšným řešitelem krajského kola Astronomické olympiády kategorie EF.
   Do krajského kola postoupili 3 žáci. V kategorii GH  J.Fojtík (2.C) obsadil 27. místo a v kategorii CD P. Soudek (5.C) 11. místo.  Nejvíce se dařilo právě Matěji Šrubařovi ( 3.C), který skončil v kategorii EF na 9.místě ( ze 32 soutěžících). Zadání krajského kola bylo náročné – skládalo se ze čtyř oblastí. Část A – online test, část B – řešení úkolů „ Betlémská hvězda“, téma části C bylo „Mimozemská pozorování včetně výpočtů“ a část D tvořila  praktická úloha „ Pozorování hvězdy“. (Více na https://olympiada.astro.cz/)

RNDr. Jarmila Čeperová