ANTHROPOS PRIMA

Dne 4. 10. 2019 se třída prima vydala do Pavilonu Anthropos za poznáním tajuplné minulosti našich pradávných předků. Žáci s průvodcem zkoumali jednotlivé vývojové etapy člověka, o kterých se již učili v hodinách dějepisu. Prohlédli si kosterní pozůstatky slavné Lucy, dioramata vyprávějící o životě habilinů, člověka vzpřímeného či neandrtálců. Zaujaly nás vystavené exponáty, mistrovská díla pravěkých umělců, jako jsou venuše, hlava pravěké Mony Lisy a především nejstarší loutka na světě. Obdivovali jsme jeskynní malby ze slavných jeskyní Lascaux či Altamira.

Druhá část naší výpravy do Pavilonu Anthropos zamířila do černé Afriky. Pronikli jsme do tajů africké kultury, prohlédli jsme si rituální masky, obrazy, plastiky a fotografie. Žáci se inspirovali africkým uměním při tvorbě asambláží z nejrůznějších přírodnin. Interaktivní část výstavy dala žákům prostor k tomu, aby si vyzkoušeli tradiční africké kostýmy, zručnost při nošení košů na hlavě a velmi dynamickou hru na africké bubínky djembe. Tečkou za naší procházkou Afrikou byla degustace baobabové mouky.

Mgr. Darina Honsová