Adaptační kurz 1.A_2019

Ve dnech 17. - 18. září navštívila naše třída 1. A Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Jednalo se o adaptační kurz, jehož cílem bylo lépe se poznat a stmelit celý náš kolektiv.

Myslím, že za celou třídu mohu říci, že se tato mise povedla a všichni jsme si to moc užili.

 Za 1. A    Miroslav Brúček