Adaptační kurz třídy1.A

Ve dnech 14.-16.9.2022 se uskutečnil adaptační kurz nováčků našeho gymnázia - třídy 1.A.
V rekreačním středisku Prudká se žáci snažili navzájem lépe poznat, spolupracovat, držet při sobě, věřit si i užít si legrace.
K tomu jim pomáhaly různé seznamovací, teamové a pohybové hry a aktivity, při kterých bylo potřeba použít tu správnou strategii, teamového ducha i smysl pro humor.
Všichni se shodli na tom, že díky kurzu se poznali rychleji a lépe, než může nabídnout jen školní třída a že příjemně nastavené klima třídy jim pomůže případně i při zvládání nároků nové školy.

Mgr. Jitka Komínková, třídní 1.A