Recyklohraní

                

 

Recyklohraní je školní recyklační program, nad nímž převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi ASEKOL, a.s. ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s., které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí žáků na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní speciální výukové sady EKOABECEDA, která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky.
Prostřednictvím webových stránek
www.recyklohrani.cz poskytuje  projekt  také zajímavé odkazy na exkurze pro školy do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet