Erasmus +

Erasmus+ je nový program Evropské komise pro období 2014–2020,
který navazuje na úspěchy Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci
a dalších dosavadních iniciativ Evropské komise do roku 2013. Program podpoří
mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy
ve všech úrovních a formách vzdělávání.

Informace najdete na http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Realizované projekty:

Erasmus+ KA1 ( 2014-2016) Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách,

                                          projekt byl oceněn DZS a získal Pečeť kvality 2016

Erasmus+ KA1 (2016-2018) Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů

Erasmus+ KA2 - výzva 2018 - projekt s francouzskou školou schválen na pozici náhradníka  

Erasmus+ KA2- Partnerství škol (2019-2021) projekt Let´s take a CLIL together, partnerská škola LEGTA La Germiniére v Le Mans, schválen

Erasmus+ KA1- výzva 2019- projekt schválen na pozici náhradníka ( 11.místo)

Erasmus+ KA1 - výzva 2020 - projekt  Profesní rozvoj pedagogů a managementu školy schválen (2020-2022)