Přírodovědný klokan 2018

Přírodovědný klokan 2018

10. října proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan 2018, do níž se zapojujeme již mnoho let. Účast umožňuje soutěžícím porovnání vědomostí z matematiky, fyziky, biologie, chemie a zeměpisu se žáky z jiných škol našeho okresu. Soutěží se ve dvou kategoriích: Kadet je určena pro žáky tercie a kvarty, Junior pro studenty kvinty, sexty, 1.A a 2.A.

V kategorii Kadet soutěžilo 60 žáků. Nejlepšími řešiteli byli Martin Vaculík z kvarty, Klára Nováková z tercie a Lukáš Zemene z kvarty.

V kategorii Junior soutěžilo 92 žáků. Nejlépe uspěli Adam Konečný z kvinty a Karina Bálková a Petr Haleš ze sexty.

Blahopřejeme k pěkným výsledkům.

RNDr. Jitka Jirásková

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet