Přednáška Kláry Menšíkové o Lékařské fakultě MU

     Dne 27. 11. 2019 se na naší škole konala přednáška o Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Přednáška byla určena pro studenty třetího ročníku vyššího gymnázia a studenty septimy. Přednášku vedla absolventka našeho gymnázia, slečna Klára Menšíková, která na fakultě studuje již druhým rokem. Jelikož se mezi studenty našlo několik nadšenců, kteří zvažují studium medicíny, byly to pro ně velice užitečné dvě hodiny, kdy se o fakultě dozvěděli nejen známé a dohledatelné informace, ale také nahlédli do chodu a studia očima studentky, která vyprávěla o svých pocitech a zkušenostech, o tom, co na přijímačky rozhodně nesmíme podcenit. Seznámila nás také s novinkami, které se na škole chystají a popovídala nám o zajímavých aktivitách a projektech, kterých se mohou studenti již od začátku jejich studia účastnit a rozvíjet tak svůj potenciál. Byl vyhrazen čas i na dotazy, kterých bylo opravdu požehnaně, a slečna Menšíková je vždy zodpověděla, jak nejlépe mohla. Školu nám hodně přiblížila právě očima studenta, rozvykládala se například o tom, jak probíhají praxe, o množství a podstatnosti učiva, nebo o tom, kolik jí vlastně při všech povinnostech budoucího lékaře zbývá volného času. Toto všechno byly informace, které jsou pro člověka, který chce několik dalších let svého života věnovat studiu na jakékoliv škole, velice důležité a přínosné. Přednášku zařídila paní učitelka Mgr. Lenka Pavlíčková, které moc děkujeme.

Soňa Nečasová