Polytechnické vzdělávání na Gymnáziu T.G.Masaryka

Polytechnické vzdělávání je v současné době jedním z akcentovaných témat EU, vlády ČR a je jednou z podporovaných priorit MŠMT. Stanovení polytechnického vzdělávání jako priority je reakcí na nedostatek pracovních sil, zejména v technických povoláních. Polytechnické vzdělávání má připravit kvalitně vzdělané, flexibilní a odborně připravené pracovní síly, jejichž vzdělávání odpovídá struktuře a požadavkům trhu práce. Toto vzdělávání lze chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální  obory.

V letošním školním roce se v této oblasti vzdělávání  uskutečnilo na naší  škole  již několik úspěšných akcí:

1. Septima se  zúčastnila exkurze do Alca plastu  v Břeclavi v rámci Dne otevřených dveří 21.9.2018.

2.  Devět  žáků septimy a oktávy  se zapojilo do semináře v rámci projektu „100 vědců do středních škol“ na Akademii věd Slovenské republiky a v Národním ústavu robotiky v Bratislavě 23.- 24.10.2018.

3.  Pro žáky sexty a 2.A  proběhla 24.10.2018  prezentace Středoškolské odborné činnosti – prezentujícími byli 2 úspěšní studenti z celostátního kola.

4. V říjnu  se 40 žáků zapojilo do Logická olympiády.

5. Ve cvičení z biologie ve 2.A probíhala badatelsky  orientovaná výuka.

6. V listopadu se uskutečnilo za účasti 86 žáků národní kolo 11. ročníku  Bobříka informatiky.

7.  V rámci projektů  eTwinning- Let´s take a CLIL together se  v říjnu uskutečnila registrace projektu a francouzské partnerské školy LYCEE AGRICOLE LA GERMINIERE,ROUILLON.

RNDr. Jarmila Čeperová