Návštěva výstavy ,,100 let ČSR“

V rámci hodin dějepisu se třídy 1.A ( 14.9.2018) a 7.C ( 18.9. 2018) zúčastnily v doprovodu vyučující D. Langarové výstavy na téma ,,100 let ČSR“, kterou pořádalo místní Městské muzeum Hustopeče v prostorách Městského muzea v domu U Synků.

Žáci se prostřednictvím odborného komentáře paní ředitelky muzea Soni Neshodové obeznámili s místní historií při vzniku republiky v roce 1918 a s významnými politickými osobnostmi meziválečného období. Velmi je zaujaly národnostní rozbroje mezi Čechy, Němci a Židy a organizování tehdejšího politické a společenského života. Atraktivní byly zejména obrazové panely dokumentující stav města v uplynulých 100 letech v porovnání s dnešním stavem.

Na toto téma se konala i další výstava ve městě – a to v Městské knihovně. Tu navštívila i třída 5.C v hodině dějepisu v doprovodu D. Langarové dne 14.9. 2018. Zde byla připravena rozsáhlá expozice dobových materiálů – fotek, novinových a časopiseckých článků, známek, map, pohlednic atd. dokumentující vývoj v ČSR v letech 1918-2018. Ty za tímto účelem sesbíral pan Ing. Jaroslav Cabal, který i třídu slovem provázel. Žáci byli nejvíce osloveni dějinami roku 1948, 1968 a bouráním železné opony v roce 1989, které dokumentovaly záznamy, jež pan Cabal sám tehdy pořídil.

 

Návštěva těchto výstav byla aktuálně zařazena do výuky s cílem připomenou samostatnou existenci našeho státu v kontextu probíhajících oslav.

Žáci rozvíjeli kompetence k učení, komunikativní a občanské.

 

 

10.10. 2018, D. Langarová

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet