Návštěva levandulové farmy ve Starovičkách

Dne 10.6.2019 se třída sexta společně s vyučujícími p. Formankovou a p. Komoňovou zúčastnila exkurze do chráněné dílny a levandulové farmy ve Starovičkách. Cílem akce bylo nabídnout žákům kromě estetického zážitku z rozkvetlých levandulových polí i reálný příklad podnikatelského záměru, který se zdařil. 

Žáci si mohli odnést zkušenosti z fungování malé rodinné farmy, která zaměstnává lidi s menšími i vážnějšími zdravotními obtížemi. Nepřímo se tak mohli seznámit se vzdělávací oblastí: Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, s kompetencí sociální, komunikativní i k podnikavosti. Při návštěvě tohoto místa jim byli nabídnuty příklady spojené s problematikou profesní volby, osobního managementu, pracovně-právní vztahy, ekologické hledisko lidské práce a model sociálního chování k osobám se zdravotními obtížemi. 

Mgr. Marie Formanková