Naši studenti uspěli v národním kole soutěže Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná MŠMT. Soutěžící vyplňují online test, ve kterém odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Do soutěže v letošním 15.ročníku se zapojilo 183 564 žáků z ČR.
V kategorii Benjamin (1.C a 2.C) soutěžilo 34 žáků, z nich 18 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. V kategorii Kadet (3.C a 4.C) soutěžilo 40 žáků a úspěšnými řešiteli bylo 25 žáků
V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) řešilo náročné úkoly 6 studentů, 2 studenti byli úspěšnými řešiteli. Jan Bartoň (6.C) se skvělým bodovým ziskem umístil na 225. místě mezi 17 578 soutěžícími v této kategorii a Jozef Rusnák na 234.místě. 
Blahopřejeme nejlepším řešitelům a děkujeme za účast v soutěži.
RNDr. Jarmila Čeperová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategorie Benjamin
1. Tomáš Anízak (1.C), 192 b.
2. Petr Halm (1C)  192 b.
3.-4. Adam Forejtník (1.C ) 192 b.
         Pavel Tihlařík (2.C) 192 b.

Kategorie Kadet
1. Karolína Beníčková (4.C) 165 b.
2. Michael Brehler (4.C) 160 b.
3. Max Blinka (4.C) 160 b.

Kategorie Junior
1. Jan Bartoň (6.C) 129 b.
2. Jozef Rusnák (5.C) 128 b.
3. Matěj Šrubař (5.C) 118 b.

Kategorie Senior
1. Petr Soudek (7.C) 103 b.
2. Martin Stejskal (7.C) 89 b.