Naši studenti se zapojili do dalšího dílu natáčení Fokusu Václava Moravce

Válka. Její podoby. Traumata z ní. Jak se s válkou vypořádat?…Tak zněly některé tematické okruhy, kterým se věnoval další díl pořadu Fokus VM. Na téma Podoby války přijeli do Prahy do Armádního muzea Žižkov diskutovat s panem Václavem Moravcem i naši studenti. Ti se zařadili mezi školy, které měly možnost se natáčení tohoto dílu 17. ledna večer zúčastnit.

Odpoledne v prostorách vojenského muzea zahájili studenti komentovanou prohlídkou a workshopem na téma Obrazy nepřítele. Díky tomuto programu se seznámili s nástroji propa-gandy v Československu po roce 1948. Ve zbývajícím čase si potom prošli další edukativní a zajímavé expozice.

Natáčení pořadu na téma Podoby války začalo ve večerních hodinách. Pan Moravec vedl od-bornou diskuzi s bývalým armádním psychiatrem Janem Veverou, vojenskou zdravotnicí Jitkou Duškovou. bývalým vojákem a velvyslanec v Afghánistánu Jiřím Balounem, filozofkou Eliš-kou Fulínovou a vojenským historikem Alešem Knížkem. Studenti ocenili zajímavé informace, které během natáčení zazněly, a sami měli možnost položit dotazy, na něž jim odborníci odpo-věděli. Po natáčení se také setkali s panem Václavem Moravcem - setkání bylo přátelské a velmi inspirativní.

Záznam pořadu Fokus  VM na téma Podoby války je možné shlédnout na:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/223411030530001/

Mgr. Dagmar Langarová