Moderní a kreativní výuka přírodních věd

Naše škola je asociovaným partnerem v dvouletém evropském projektu Creative Classrooms Lab (2013 – 2015) zaměřeném na využití tabletů ve výuce, který koordinuje European Schoolnet a Dúm zahraničních služeb. . Cílem projektu je vytvoření modelových výukových modulů pro tablety a jejich následné vyzkoušení v hodině.

  • Přínos pro zapojené učitele:
  • Metodická podpora využívání tabletů ve výuce
  • Zapojení do mezinárodní komunity škol využívající tablety
  • Sdílení příkladů dobré praxe na národní i evropské úrovni
  • Možnost vyzkoušet si a ohodnotit až dvě sady scénářů v praktické výuce (první sada scénářů ve školním roce 2013/2014 a druhá sada ve ŠR 2014/2015)
  • Zapojení do evropské on-line komunity škol (zapojení do online diskusních fór, chatů apod.)        
  • Možnost zúčastnit se národního setkání učitelů škol zapojených do projektu (účast bude hrazena z prostředků DZS) i všech online setkání českých účastníků projektu

Webová stránka projektu: http://creative.eun.org/

Projekt je podpořen grantem Evropské komise - Program Celoživotního učení a je do něj zapojeno 9 evropských zemí.