Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests YPEF)

Studenti gymnázia se ve dvou tříčlenných týmech zúčastnili místního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF).
   Ve starší kategorii školu reprezentovali Lukáš Zemene, Marie Procházková a Kristýna Špačková. Za mladší kategorii soutěžili Jan Bartoň, Emma Staňková a Julie Jurišicová. Místní kola soutěže proběhla 6. dubna 2021 online formou za pomocí platformy Moodle. Přihlásilo se celkem 208 družstev (138 v mladší a 70 ve starší kategorii). 
   Oběma týmům se podařilo postoupit do Regionálního kola v Brně,  které proběhne opět online 20. května 2021. 

Všem moc gratulujeme k postupu!
Mgr. Lenka Pavlíčková