Maturanti poznávali historii Hustopečí v letech 1918 - 1945

MATURANTI SE SEZNAMOVALI S HISTORIÍ HUSTOPEČÍ  V LETECH  1918 - 1945
Dne 7.10. 2022 se studenti 4.A a 8.C zúčastnili projektové výuky ,,Hustopeče 1918-1945”. Tento program byl připraven ve spolupráci s Městským muzeem a galerií. Cílem bylo seznámit maturanty s místními událostmi a především komplikacemi v soužití Čechů, Němců a Židů. 
Edukativní dopolední program se skládal ze dvou částí: přednášky v budově muzea a z komentované prohlídky městem.  Během odborného výkladu paní ředitelky  S. Nezhodové  se studenti  seznámili s etnickým složením obyvatelstva a také  se společenským a politickým životem této doby – se  šířením  nacismu, s nenávistí k Židům, s likvidací českých škol, s přesunem českého obyvatelstva,  s osvobozováním  Rudou armádou,   s odsunem  Němců po roce 1945 a  také   s významnými literáty  této doby. Ve druhé  části programu  pan M. Vejpustek z Městského muzea a galerie  formou komentované prohlídky  seznámil  studenty  s významnými budovami města.  S historickými událostmi  druhé  světové války  byli následně obeznámeni   na  hřbitově  padlých vojáků Rudé armády.  
Největším přínosem pro studenty bylo zjištění, jak světové dějiny zasáhly do konkrétních osudů tehdejších  obyvatel.
D. Duchoňová ( studentka 4.A)
D. Langarová ( vyučující dějepisu)