Lekce ekologie prakticky a zábavně

Dne 14.9.2022 se 29 studentů třídy septimy a 3.A zúčastnilo projektového dne s názvem Sustainable me aneb Mé udržitelné já.  Akce se konala v Centru volného času Pavučina. Pořadatelem byl dobročinný spolek Narana  a do Hustopečí pozval mladé lidi z celého světa. Dohromady je pojí jeden společný zájem - ochrana životního prostředí. Lektoři hovořící anglicky se žáků hned po příchodu ujali a představili jim cíl projektu.

Po krátkém úvodu se zúčastnění rozdělili do 5 týmů. Zadáním bylo plnit jednotlivé úkoly a výzvy, které souvisely se záchranou naší planety. Každé stanoviště neslo název podle jedné ze zásad 5Z, v angličtině 5R, které zní: Zamítnout (Refuse), Zredukovat (Reduce), Zužitkovat (Reuse), Zrecyklovat (Recycle), Zkompostovat (Rot).

,,Nejvíce mě bavilo Recyklovat, bylo to naše první stanoviště, náplní úkolu byla křížovka, ke které jsme si museli najít písmenka a ta jsme následně lepili do prázdných políček,” komentuje Amálie ze septimy.,,Za mě jednoznačně vyhrává vytváření koláže v rámci Zužitkování. Naše výsledné dílo bylo určitě nejlepší a dost jsme se u toho se spolužáky nasmáli,” doplňuje další student, Jonáš Otřísal. 

Celá akce byla velmi úspěšná. Žáci si osvojili práci ve skupinách, rozšířili své znalosti ohledně 5R a ochrany životního prostředí a procvičili si angličtinu v praxi.