Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 18. 2. a 19. 2. 2021 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to kategorie VG II. B, která je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. ročníkům ZŠ, a kategorie SŠ III. A  určená žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol. 

O nižší kategorii tento rok u nás, bohužel, nebyl velký zájem a přihlásil se pouze jeden student - Jan Bartoň ze 4.C. Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za snahu a úsilí. U poroty zanechal dobrý dojem a budeme s ním určitě počítat i v příštím roce.

Kategorie SŠ III.A se zúčastnilo šest studentů, kterým byla losem zadána různá konverzační témata. Studenti se svých témat zhostili dobře a jako první se umístila Simona Žváčková ze 3.A. Na druhém místě se umístila Anna Procházková  ze 3.A a na třetím  Kateřina Klímová ze septimy.  Simona Žváčková dále postupuje do krajského kola. S ohledem na současnou situaci se hlavní organizátoři soutěže rozhodli zrušit okresní kolo jak pro nižší, tak i pro vyšší kategorii. 

Všem děkujeme za účast v soutěži, těm nejlepším blahopřejeme k velmi pěknému umístění a Simoně přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se bude konat v druhé polovině měsíce března.

Mgr. Jarmila Pokorná