Konverzační soutěž v angličtině

Konverzační soutěž v angličtině - letos online
Ani současná situace nezabránila zájemcům o anglický jazyk z řad našich studentů, aby se zúčastnili soutěže v anglické konverzaci. V době distanční výuky proběhla letos jednotlivá kola online a zájem byl veliký. Ve třech kategoriích soutěžilo na naší škole celkem 30 studentů. Všem bych chtěla poděkovat za velmi pěkné výkony a vyučujícím děkuji, že jednotlivá online soutěžní kola uspořádali.
V okresních kolech nás tedy budou reprezentovat – Ema Střelcová (sekunda), Josef Fojtík (sekunda), Jeroným Kamenský (kvarta), Karolína Kosová (tercie), Lukáš Witpeerd (septima) a Anna Procházková (3.A). Všem postupujícím blahopřejeme a do okresního kola přejeme hodně štěstí a dobré připojení.
Ivana Chrastilová