Jak vzniká kronika - beseda sekundánů s kronikářem panem Mgr. Filipem Drybčákem

Žáci z třídy sekunda se už delší dobu v hodinách literární výchovy zabývali různými texty české středověké literatury. Mimo jiné si přečetli i ukázky z nejstarších českých kronik, Kosmovy kroniky a Dalimilovy kroniky. 
Dne 27. ledna nás navštívil „živý“ kronikář pan Mgr. Filip Drybčák, který vedle svého povolání vykonává ve své rodné obci Branišovice právě tuto funkci. Díky tomu už víme, jak důležitá a záslužná je práce obecního kronikáře, čeho si musí všímat a jak se dnešní obecní kronika vede. O tom, že beseda s panem Drybčákem přinesla i své ovoce, svědčí fakt, že Rafael Střelec se rozhodl pracovat na třídní kronice. Snad mu jeho spolužáci budou nápomocni. A třeba jednou vytvoří kroniku své obce. Pozn. žáci i paní učitelka byli tématem tak zaujati, že úplně zapomněli udělat fotografii dokumentující tuto vzácnou událost.