Jak sekunda vyšetřovala strašlivý mord

Dne 3. května se třída sekunda vydala na hrad Buchlov. Jejím  cílem bylo prohlédnout si tuto jedinečnou stavbu, seznámit se s její historií  a hlavně rozluštit čtyři sta let starou záhadu – kdo zabil hradního pána Jindřicha Prakšického ze Zástřizl? 

Studenti byli nejdříve   rozděleni  do skupin. Během prohlídky si zapisovali indicie, které mohly pomoci ukázat na pachatele trestného činu. Paní průvodkyně je  překvapovala kontrolními otázkami, za něž  mohli získat odměnu – stříbrnou minci. Na závěr  sehráli krátké scénky – rekonstrukce vraždy z roku 1582. 

I když se na konci prohlídky dozvěděli jméno vraha, tak také  zjistili, že motiv jeho činu zůstává zahalen tajemstvím až do dnešních dnů. 

Mgr. B. Klobásková, vyučující český jazyk a literaturu