Hodiny moderní chemie na naší škole dne 17.1.2023

Výuka chemie byla zpestřena  studenty VŠCHT Praha, kteří přijeli do naší školy a připravili  pro naše studenty ukázkové hodiny: pro  žáky tercie a kvarty  na téma Úvod do chemie a Barvy, pro 3.A a 7.C na téma Forenzní chemie a pro 6.C přednášku "Je to prosté, milý Watsone". 
Studentky předvedly zajímavé pokusy, které doplnily teoretické znalosti našich žáků z chemie, fyziky a biologie..
Odměnou jim byla byla zmrzlina vyrobená přímo v laboratoři. 

RNDr.Jarmila Čeperová