Gymnázium T.G. Masaryka v čase koronakrize

Gymnázium T.G. Masaryka v čase koronakrize

10. března 2020 žáky a zaměstnance všech typů škol v naší zemi zaskočila informace o uzavření škol od následujícího dne až do odvolání. Každý žák i pracovník ve školství si určitě tento den bude navždy pamatovat. Gymnázium od této chvíle až do současnosti standardní prezenční výuku nezapočalo. Nahradilo ji však jinou, novou a modernější.

Ve výuce mnoha předmětů, např. matematiky, fyziky, chemie, biologie, ve společenských vědách a v jazycích se osvědčilo využit prostředí Google Classroom. To umožňuje přehledně a termínovaně zadávat úkoly s přesnými pokyny, odevzdanou práci korigovat, vkládat videa, využívat poslechová cvičení, kvízy a doplňkové materiály tak, aby vlastní průběh jednotlivých výukových bloků byl co možná nejpestřejší a pro žáky zajímavý.   Při videokonferencích v tomto systému se píší testy ze sdílené obrazovky.  To umožňuje učiteli sledovat žáky během testu, aby co nejméně opisovali.  Potom test musí žáci ofotit a poslat do určitého času zpět přes Google Classroom. 

Zajímavou zkušenost s tímto prostředím mají např. žáci septimy. Jednou týdně se scházeli při výuce matematiky u obrazovek počítačů a na každou videokonferenci student Tomáš Pleyer nachystal jiné pozadí – jednou se všichni ocitli na horách mezi lyžaři, následně na hodech, u pyramid, či na dovolené u moře. A tomu také přizpůsobil svoji úpravu – před kamerou byl převlečen za piráta, stárka   na hodech,  nebo psal on-line  test pod vodou jako potápěč v plné výzbroji, tzn. s potápěčskými brýlemi. Podobně si zpestřovaly výuku matematiky s paní učitelkou Lenkou Maděřičovou například i kvarta a kvinta. Výhodou tohoto prostředí je neustálá zpětná vazba se studenty prostřednictvím soukromých komentářů s jednotlivými studenty i sdílení informací s celými skupinami o průběhu samostudia. 

V rámci distanční výuky anglického jazyka byla u nejstarších ročníků velmi úspěšná individuální komunikace přes kameru na Facebooku a na Skypu. Ta umožnila nejen velmi důležité zkoušení maturitních témat, ale i sdílení postřehů a pocitů týkajících se aktuální situace.

Některé ,,hodiny“ fyziky, matematiky, informatiky a robotiky byly ozvláštněny používáním e-learningového systému Moodle, jenž nabízí testy v elektronické podobě. Pro vyučujícího i žáky představují významné ulehčení práce s okamžitou zpětnou vazbou a pestrou paletou typů otázek a grafického provedení zejména matematického textu.  Systém je využíván také k procvičování i opakování učiva.

Především při výuce českého jazyka a dějepisu se osvědčily edukativní programy na webech ctedu nebo edukavka. Prostřednictvím mailů nebo zpráv zasílaných prostředím Komens byla studentům zadávána látka a názorně za použití výše uvedených odkazů vysvětlena. Žáci se podívali na zajímavé dokumenty, on-line řešili kvízy, zpracovávali např. projekty o J. A. Komenském a W. Shakespearovi, zdokonalovali se v pravopisu a ve čtenářské gramotnosti. Museli se např. zamyslet  nad koronakrizovou  situací a distanční výukou a své myšlenky uvážlivě převést do  slohové práce – úvahy nebo odborného referátu.

Další učitelé zvolili jinou cestu. Používali např. pro komunikaci s mladšími žáky Google Učebnu a při vysvětlování chemického názvosloví program ZOOM. Vše bylo samozřejmě průběžně doplňováno různými odbornými prezentacemi. Více než jindy žáci samostatně vypracovávali úkoly, učili se a dostávali prostor vyjádřit se k jednotlivým  tématům osobně.

Před uzavřením škol se mnoho žáků Gymnázia T. G. Masaryka úspěšně zúčastnilo i nejrůznějších předmětových soutěží a postoupilo do vyšších kol. Jejich cesta k vyšším trofejím byla bohužel v mnoha případech zastavena vzhledem k mimořádné situaci. Proto byla studentům začátkem června nabídnuta např. "školní olympiáda" v dějepisu a ve francouzském jazyce formou hry Kahoot.

Školní rok 2019 – 2020 tradičně vrcholí maturitami. Ty letošní se konají o dva měsíce později, než bylo plánováno. Počátkem června se uskutečnila písemná část a ve druhé polovině měsíce probíhají  ústní maturitní zkoušky.

Pozitivní ohlasy studentů na využívání IT technologií po dobu distanční výuky  utvrzují  učitele v tom, že některým žákům způsob práce v této ,,virtuálních době“ vyhovuje.  Někteří studenti se naopak cítí lépe při standardní každodenní výuce, jak se vyjádřili sami např. ve slohových pracích nebo v on-line komunikaci s jednotlivými učiteli. Poděkování za možnost realizovat tuto formu vzdělávání patří také rodičům, kteří připravili podmínky doma dětem tak, že se výuka nezastavila a pokračovala.

 

Mgr. Dagmar Langarová

za kolektiv učitelů Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče