Exkurze hudební výchovy

Exkurze – Furch Guitars

V pondělí 1. 10. a ve čtvrtek 4. 10. 2018 jsme v rámci hudební výchovy 2. ročníků navštívili s 6. C a 2.A výrobnu kytar ve Velkých Němčicích. Zakladatel firmy pan František Furch byl jedním z prvních porevolučních podnikatelů a daří se mu dodnes. Náš průvodce pan Macháček nás jako bývalý učitel systematicky zasvětil do tajemství jejich úspěchu, který spočívá v pečlivé a poctivé práci, a to ruční nebo na speciálních strojích. Studenti si mohli vše detailně prohlédnout přímo při výrobě, od dovezeného exotického dřeva ve skladech, přes vlastní patent firmy-originální výstuhu krku, až po luxusní hotový výrobek s perleťovou intarzií připravený na export do celého světa!

Mgr. Margita Křížová