Exkurze do VIDA centra v Brně

Dne 10. 6.2019 se třída 1.A vydala do VIDA centra v Brně. 

Už z hodin fyziky měli žáci zadané okruhy, které během školního roku probírali a ke kterým ve science centru hledali modelové pokusy. Ty zpracovávali a vysvětlovali  ve vlastních protokolech.

A protože ve třídě během celého školního roku probíhala v hodinách fyziky CLIL výuka – budou se těmto pokusům věnovat i v hodině angličtiny.

I.Chrastilová, třídní 1.A