Do světa 2017! Dolní Rakousko 17.9.-22.9.2017

V neděli 17.9.2017 se 31 žáků a  4 kantoři vydali na šestidenní zájezd do Dolního Rakouska. Projekt „Poznejme své sousedy!“ získal finanční podporu 100 tisíc z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2017. Cílem bylo posílení jazykové výuky a rozšíření znalostí o historii, kultuře a přírodě sousední země.

První zastávkou byla vesnice Čížov, kde jsme měli možnost vidět původní  hraniční zátarasy „železnou oponu“ z minulého režimu. V centru správy národního parku Podyjí  jsme po prohlídce zhlédli  velmi zajímavý film o fauně a flóře. Než jsme pěšky po mostě překročili státní hranici do Rakouska, zastavili jsme se na vyhlídce, odkud byl krásný pohled na řeku Dyji a hrad Hardegg, který se nachází v národním parku Thayatal ( Podyjí). Při jeho návštěvě jsme byli svědky natáčení hudebního klipu rakouské folkové skupiny. Bez komplikací jsme se dostali do cíle, do hotelu v Traiskirchenu. Večeře byly zajištěny v místní italské restauraci a velmi nám chutnaly.

Další den jsme vyjeli kabinkovou lanovkou na vrchol Rax (2564 m. n. m.). Naskytl se nám nádherný výhled do okolí a členové biologického kabinetu byli nadšeni ze zdejší fauny a flóry. My jsme obdivovali jedince, co se sem vydali jen v tričku. I odpoledne nám přálo počasí při pěší turistice v soutěsce Steinwandklamm s vodopády   Myrafalle.  

V úterý jsme navštívili muzeum umění ve Vídni, kde jsme neúnavně fotili. A taky bylo co. Obrovské sály, sochy a obrazy…Bylo jich tolik, že se hodinová prohlídka zdála krátká. Odpoledne jsme se v Badenu v sirných lázních unavili plaváním tak, že večer většina z nás zalehla ke spánku ihned po kontrole pokojů.

Ve středu ráno jsme navštívili císařský letohrádek Laxenburg a původní vodní zámek Franzensburg postavený v roce 1836  ve stylu středověkého  hradu. František II. sem jezdil s císařovnou Sisi na jaře a na podzim.. Další zastávkou byla prohlídka jezerní jeskyně Seegrotte, bývalý sádrovcový důl, a plavba loďkou po největším podzemním jezeře v Evropě. Náročný středeční program jsme zakončili v národním parku Donau- Auen , zachovalé nivní oblasti podél řeky Dunaj, mezi Vídní a slovenskými hranicemi, návštěvou ekoncentra.   

Čtvrtek nesl historický nádech- navštívili jsme město Melk, jehož dominantou je vrcholně barokní zámek s klášterem. Naše cesta se linula údolím Wachau, doslova posetým vinohrady. Zde jsme obdivovali romantické vesničky, hlavně nás zaujala zřícenina  hradu Dürnstein. Na zpáteční cestě na ubytování jsme ještě navštívili Schönbrunn, letní císařský zámek (až do roku 1918), prohlédli jsme si zámeckou zahradu a kolonádu (Gloriet z roku 1775).

Ve večerních hodinách jsme ve společenské místnosti hotelu hodnotili průběh dne, doplňovali informační materiály, probíhaly i znalostní kvízy k absolvovanému programu a také příprava nad mapou Vídně. Při večerním posezení nechyběl zpěv při kytaře. 

Poslední den zájezdu jsme strávili procházkou v centru Vídně. Nejvíce mě upoutala gigantická katedrála sv. Štěpána, ve které zrovna probíhala mše. Navštívili jsme i Hofburg, který slouží jako sídlo prezidenta Rakouska.

Nemůžu také opomenout  přírodovědné  muzeum, které plní vycpaniny snad všech zvířat světa, k naší velké radosti jsme našli i kostru velryby.  Orientačním bodem při rozchodu ve městě byla budova Státní opery (1869), kde také zpívá Čech Adam Plachetka. Pak jsme měli možnost se najíst v restauraci před odjezdem domů (někteří z nás zapomněli, že si mají procvičit němčinu a  snažili se domluvit česky ve víře v dorozumění). Poslední zastávkou našeho putování Dolním Rakouskem byl památník bitvy na Moravském poli .

 

 

Děkujeme učitelům, kteří se podíleli na organizaci zájezdu, RNDr. Jarmile Čeperové, Mgr. Jitce Komínkové, Mgr. Radimovi Šebestovi a Mgr. Petru Dvorníkovi.

V průběhu týdne jsme si uvědomili, jaké přírodní a kulturní poklady máme kousek za hranicemi. Domů jsme se vrátili plni dojmů a nových zážitků z kraje našich sousedů.

 

Matyáš Kyncl, kvinta

Soubory ke stažení