Pohansko 2018 - exkurze tříd 2.A a 6.C

Dne 30.9. 2018 se třídy 2.A a 6.C zúčastnily výletu na Pohansko

Proč zrovna sem? 
Když Lichtenštejnové na Pohansku postavili lovecký zámeček, netušili, v jaké lokalitě se vůbec nachází. Rozkládalo se zde totiž jedno z nejrozsáhlejších  raně středověkých  velkomoravských  opevnění na našem území. 

V zámečku třídy zhlédly rozsáhlou expozici se změřením na kulturu, hospodářství, řemesla a zvyky Slovanů. Hlavním lákadlem bezpochyby byly archeologické nálezy- pozůstatky původních obyvatel a předměty každodenního užitku. 

Zaujala nás také velkomoravská polozemnice a bunkr z doby mobilizace Československa před 2. světovou válkou. 

Myslím si, že výlet byl příjemným zpestřením výuky a třídy. Na podobné exkurze bychom měli jezdit častěji!

 

Matyáš Kyncl, sexta

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet