Den bezpečnějšího internetu

Aktivní zapojení našich žáků a studentů do soutěží v únoru a březnu 2021
V úterý 9. února 2021 jsme oslavili 18. ročník Dne bezpečnějšího internetu akcemi, které se konaly po celém světě.  Letošní motto znělo:  „Společně pro lepší internet“. Studenti se mohli vyjádřit k tématům bezpečnějšího internetu, zejména pro děti a mladé lidi, ke kyberšikaně přes sociální sítě a např. k digitální identitě. 
Každý rok si Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících online problémech a aktuálních obavách. Naše škola se pravidelně zapojuje do této kampaně a i letos jsme připravili pro žáky a studenty zajímavé aktivity, které nabízela webová stránka této kampaně https://www.saferinternetday.org/. Žáci mohli vypracovat úvahu na téma,  např. Mé a tvé soukromí, Informace nejsou znalosti (A.Einstein),  vytvořit plakát nebo komiks a také  měli možnost vyřešit test znalostí.   Ti, kteří se zapojili, budou odměněni po návratu do škol po distanční výuce.
RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka práce s talentovanou mládeží