DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo 52. ročníku dějepisného klání se uskutečnilo 5. prosince a bylo zaměřeno na moderní dějiny. Celkem 17 žáků a studentů odpovídalo na otázky vztahující se k tématu, které znělo ,,Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 -1992“.  Ti nejlepší postupují do okresního kola, které proběhne v lednu.

Umístění žáků:
1.Kategorie
1.místo: Josef Fojtík, kvarta
2.místo: Daniel Šálek, kvarta
3.místo: Ondřej Soldán, tercie

2.Kategorie
1.místo: Adam Šperka, oktáva
2.místo: Štěpán Pezlar, kvinta
3.místo:Václav Kvapil, septima
BLAHOPŘEJEME!

Mgr.D. Langarová, vyučující dějepisu