Další setkání se studenty a učiteli partnerské francouzské školy z Le Mans!

Naše škola, Gymnázium T.G.Masaryka, hostila v týdnu 15. 10. - 20. 10. 2023 skupinu 18 studentů a 2 pedagogů z francouzské partnerské školy La Germinière Rouillon (Le Mans) v rámci projektu Erasmus+ KA121.
Projekt Erasmus+ partnerské francouzské školy je zaměřen na  VET ( Vocational education and training) SKILLS, tedy především na odborné znalosti, komunikaci a digitální dovednosti, které jsou potřebné k práci v různých profesích.
Také rok 2023 byl vyhlášen Evropským rokem dovedností. Tato iniciativa je inspirována výzvami a příležitostmi, kterým čelí trh práce. Více informací získali studenti obou škol také při návštěvě informačního centra Europe Direct v Brně.  
Francouzští studenti se aktivně zapojili do výuky, vytvořili s našimi studenty menší skupiny, ve kterých  probíhala komunikace v anglickém a francouzském jazyce při plnění zadaných úkolů. Výborné jazykové znalosti a dovednosti prokázali naši studenti N. Ruberová , Š. Pezlar, M. Šrubař (všichni 6.C), J. Kamenský a J. Stritzlová (oba 7.C) i jako tlumočníci do obou cizích jazyků ( při přivítání ředitelem školy, při přijetí místostarostou města, na  nádvoří domu U Synků, v městském muzeu, na exkurzích). 
O odborných znalostech, které jsou potřebné pro různé profese, diskutovali také studenti obou škol při exkurzích s absolventy naší školy, nyní  úspěšnými podnikateli - Ing. K. Kopovou, Ing. M. Šťavíkem, Ing. P. Lacinou, Ing. J. Vrbou a J. Němečkem.
S partnerskou francouzskou školou spolupracujeme od roku 2017, zrealizovali jsme několik úspěšných projektů eTwinning, Erasmus+ KA2 a Do světa!2022. Věřím, že přátelství studentů obou škol, která vznikla při vzájemných  setkáních, budou pokračovat i v budoucnosti.  Přátelská a veselá nálada, ke které přispěla také mladá cimbálová muzika Palička, zakončila nejen setkání partnerských škol, ale i moji 35letou pedagogickou praxi na Gymnáziu T.G.Masaryka.
RNDr. Jarmila Čeperová