Další naše třída v Muzeu železné opony ve Valticích

Třída 1.A absolvovala 14.4.2023 exkurzi do prvního muzea svého druhu na území ČR, které se navíc nachází v našem okrese Břeclav. Žáci byli seznámeni s historií ostrahy státní hranice od 1. republiky po rok 1989 a v úseku Valtice-Schrattenberg a hlavní důraz byl kladen na období od roku 1951, kdy byla spuštěna tzv. železná opona a hranice s Rakouskem se zde stala takřka nepropustnou.
Zájem žáků vzbudila rekonstrukce železné opony, skutečná cela i hrozné příběhy psů – SUPů.
Žáci ocenili i to, že většinu exponátů si mohli vzít do rukou, uniformy vyzkoušet. Na závěr měli žáci možnost zhlédnout film o zadržování „narušitelů hranic“na Šumavě.
Po skončení exkurze jsme si všichni uvědomili, že dnešní naše výlety za hranice nebyly vždy tak samozřejmé a snadné, jako jsou dnes.

Mgr. Jitka Komínková