CLIL in Dublin- Content and Language Integrated Learning- Trinity College 19.6.-30.6.2017

CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning , Trinity College Dublin 19.6.-30.6.2017.

Organizátor kurzu : ENGLISH MATTERS Jaen ( Španělsko)

Účast: 2 vyučující přírodovědných předmětů Bi,Ch, M

Organizace kurzu byla velmi důsledná až precizní, podrobné informace před kurzem, vyplnění dotazníku před kurzem (znalost Aj, které předměty vyučujeme, co očekáváme od kurzu atd.). Ubytování i výuka bylo zajištěno přímo v areálu Trinity college. Program kurzu byl velmi podrobný, obsahoval mnoho aktivit pro praxi a workshopy. Výuka probíhala dopoledne (9.00- 12.30) a odpoledne ( 13.30- 15.00), prezenční listina každý den na dopolední i odpolední část, potom následovala práce v učebně PC na zadaných úkolech, které organizátor představil hned v úvodu kurzu. Learning Portfolio, které jsme museli prezentovat poslední den. Také každý den vyplnit Reflective Journal (Possible areas of reflection: My professional development today, Language Development, Cultural understanding, Participation in and Understanding of Debates, Talks, Group Work, Sharing of Expertise and Building of Future Partnerships, Dissemination Strategies, etc.). Kurzu CLIL se zúčastnilo 23 pedagogů z evropských škol ( Německo, Itálie, Francie, Litva, Slovensko, Polsko, Řecko), kteří byli rozděleni podle úrovně Aj. V naší skupině bylo 16 účastníků, které vedla irská pedagožka Gill, jejíž perfektní výslovnost, připravené workshopy a nápady pro praktickou výuku jsou velkou motivací k naší další práci. Velký důraz byl kladen na plánování vyučovací hodiny, proto jsme pracovali ve skupinách podle naší aprobace, abychom všechny materiály mohli využít ve výuce.

Součástí Learning Portfolia pro výuku biologie byla i návštěva národního parku Glendalough, Národní botanické zahrady a pobřeží Irského moře v okolí Dublinu. Získali jsme i informace o historii Irska návštěvou Národního muzea a Knihovny Keltů.

V rámci workshopů nám Gill představila metody výuky, které jsou označeny 4Cs ( Content,Communication, Cognition, Culture) a 3 A´s – Language Triptych ( Add, Apply, Analyse) a dovednosti pro plánování výuky metodou CLIL ( Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate,Create). Velký důraz kladla na individuální přístup k žákům (ne všichni mají stejnou úroveň jazykovou a odbornou). Po prezentaci vlastního Learning Portfolia jsme obdrželi Certifikát a také Europass Mobility, který je dokladem získaných dovedností pro výuku metodou CLIL.

Během pobytu se podařilo našim kolegům navázat přátelství a v budoucnosti i partnerství s francouzskou školou v Bretani (cíl projektu bude zaměřen na biologii a zemědělství).

Všechny materiály jsou uvedeny na stánkách naší školy www.gymhust.cz včetně fotogalerie. První týden v září se uskuteční workshop pro kolegy naší školy a okolních škol, kde budou vyučující ( účastníci mobilit) nejen prezentovat své získané znalosti, ale připraví si praktické ukázky pro výuku metodou CLIL.

 


 

Fotogalerie

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet