Badatelsky orientovaná výuka- biologie 2.A

Badatelsky orientované vyučování – BOV (inquiry based education)

Podle Škody, Doulíka (2009) a dalších autorů (Papáček, 2010), by mělo být potencionálním záměrem vzdělávání především porozumění hlavním zásadám, zákonům a pojmům. Ke splnění tohoto cíle je důležitá možnost aplikace získaných poznatků v běžném životě a s tím související rozvoj kompetencí, potřebných k metodám vědeckého zkoumání jevů a zákonitostí týkající se přírody (Petr, 2014). Termín „inquiry“ lze přeložit jako zkoumání, zjišťování či bádání (Stuchlíková, 2010).

V české literatuře se však častěji používá termín zachycující procesy, při nichž se odehrává, například kritické myšlení, projektová výuka či kooperativní myšlení. Tento směr vyučování se objevuje v druhé polovině 20. Století v USA. Do Evropy se dostává v 90. letech 20 století. Do České republiky ještě o několik let později (Papáček, 2010). BOV se zabývá ve svých textech několik českých autorů: Papáček (2010), Stuchlíková (2010), Ryplová (2011), Dostál (2013). Největší přínos BOV je dle Stuchlíkové (2010) očekáván v oblasti přírodních věd, protože badatelsky orientované činnosti mají pozitivní vliv na osvojení nových poznatků, ale i na pochopení povahy dějů a základní povahy vědy

BOV probíhá ve 2.A- biologie cvičení

1.hod. 19.9. Jak získat modré barvivo ze Spiruliny ( zelé řasy) ?

2.hod. 31.10. Tajemství podzimního listí

Materiály ke cvičení jsou pro žáky dostupné na google.drive

RNDr. Jarmila Čeperová

Fotogalerie

Soubory ke stažení:

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet