Astronomická olympiáda- 18.ročník

Astronomická olympiáda (zkráceně AO) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Astronomická olympiáda je dle potřeby členěna do jednotlivých kol a věkových kategorií

Nejmladší věková kategorie (H) je určené pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií, nejstarší věková kagorie (A) pro žáky 4. ročníků středních škol, 8. ročníků osmiletých gymnázií a 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech - školním (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy ve škole, úlohy vyhodnocuje a ověřuje pedagog pověřený ředitelem školy nebo pracovník pověřený statutárním zástupcem organizace, a to na základě obdrženého vzorového řešení a návodu na bodové hodnocení), korespondenčním (žáci s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy doma, zaslaná řešení opravuje Ústřední komise astronomické olympiády) a celorepublikovém finále. Uspěšní řešitelé finále mohou být vybráni na odborné soustředění a následně nominováni do reprezentace České republiky pro Mezinárodní astronomickou olympiádu.

Astronomická olympiáda je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazena od roku 2006 v soutěžích typu A, které MŠMT ČR pravidelně vyhlašuje pro daný školní rok.

Školní kolo do 23.12.2020, informace a přihláška na https://olympiada.astro.cz/202021.html

Tematické okruhy

Rozdělení témat mezi jednotlivé kategorie je pouze orientační. Úlohy jsou zpravidla formulovány tak, aby je bylo možné vyřešit s použitím matematického aparátu probíraného nejvýše ve vyšším ročníku příslušné kategorie. Úlohy finále (ústředního kola) zpravidla navazují na úlohy v krajském kole.

  • GH ( 1.C,2.C): aspekty planet, vzájemná poloha, viditelnost, vzdálenosti (Pythagorova věta), úkazy (zatmění, zákryty, přechody přes sluneční disk – jednoduché výpočty), albedo, základní typy objektů, základní znalosti o sluneční soustavě
  • EF ( 3.C a 4.C): Keplerovy zákony, Newtonovy zákony a Newtonův gravitační zákon, základní pojmy dynamiky a kinematiky, základní pojmy optiky (zvětšení, rozlišovací schopnost, světelnost, zářivý výkon), Dopplerův jev, základní práce s goniometrickými funkcemi a logaritmy (pouze dosazování na kalkulačce), základní pojmy sférické astronomie s využitím goniometrických funkcí, základní znalosti vývoje hvězd, detailnější znalosti typů objektů a objektů sluneční soustavy, přehledové znalosti historie astronomie
  • CD ( 5.C,1.A,6.C,2.A): Pogsonova rovnice, logaritmy, vektorové rozkládání rychlostí na tečnou a radiální složku, fyzika záření, teploty hvězd, hlubší znalosti optiky (jednotlivé zobrazovací systémy, zobrazovací rovnice)
  • AB ( 7.C,3.A, 8.C, 4. A: speciální teorie relativity, kosmologie, komplexní příklady kombinující teorii ze všech nižších kategorií

Výsledky školního kola: 

Kategorie AB  1.místo Jan Valíček 7.C

Kategorie CD 1. místo Petr Soudek 5.C  postup do krajského kola , 2.místo Miroslav Kubeš 1.A

Kategorie EF 1.místo Matěj Šrubař 3.C - postup do krajského kola, 2.místo Zuzana Rubášová 4.C, 3.místo Štěpán Pezlar

Kategorie GH 1.místo Josef Fojtík 2.C- postup do krajského kola

Všem žákům děkuji za aktivní účast ve školním kole a postupujícím přeji hodně úspěchů při řešení úkolů krajského kola.

RNDr. Jarmila Čeperová

Výsledky krajského kola:

Kategorie CD- Petr Soudek 11.místo (16b.)

Kategorie EF - Matěj Šrubař 9.místo, úspěšný řešitel (74,5b.), 32 soutěžících

Kategorie GH- josef Fojtík- 27.místo ( 29b.), 32 soutěžících