Zeměpisná olympiáda

Školní kolo se konalo 28.1.2019. Nejlepší postupují do okresního kola.

Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme úspěchy v dalších kolech ZO !

Výsledky v příloze.

Mgr. Petr Dvorník

Skvělá reprezentace školy v okresním kole Zeměpisné olympiády 2019 Dne 28.1 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády všech kategorií a jejich vítězové reprezentovali naši školu 20. února v okresním kole v Břeclavi, a to velmi úspěšně.

V kategorii A obsadil primán David Matýska krásné 3. místo, kvartánka Veronika Krušinová ve své kategorii C 8. pozici s minimálním odstupem od stupňů vítězů.

Největšího úspěchu dosáhli sekundán Jan Bartoň, který ve své kategorii B vybojoval s minimálním odstupem druhé místo a septimán Tomáš Lengál – ten ve své kategorii středoškoláků zvítězil. Oba dva postupují do krajského kola v Brně. Zde na půdě Pegagogické fakulty Masarykovy univerzity      20. března porovnají své schopnosti s konkurenty z celého Jihomoravského kraje.

Všichni naši zástupci si za předvedené výkony zasluhují velký respekt a postupujícím přejeme opět hodně zdaru.

Mgr. Petr Dvorník

Krajské kolo 20.3.2019

Jan Bartoň - vítěz krajského kola kat.B, získal 96 b., absolutně největší zisk ve všech kategoriích

Tomáš Lengál- 9.místo ve své kategorii

 

Soubory ke stažení