Úspěchy v ruském jazyce

Ve druhém pololetí školního roku 2018/19 dosáhli ruštináři naší školy významných úspěchů

v krajských kolech soutěží v ruském jazyce.

V krajském kole Soutěže v ruském jazyce obsadila studentka oktávy Michaela Dunajová v silné konkurenci 11 škol krásné 5. místo v nejvyšší kategorii SŠ.

Dalším úspěchem bylo po dlouhé době zapojení naší školy do FESTIVALU  ARS POETICA Puškinův památník, který se již tradičně koná v prostorách PdF MU Brno.

V kategorii Studenti SŠ, SOU, VŠ SLOVNÍ PROJEV - SÓLO obsadila Natálie Meredová (8.C)

vynikající 2. místo a za svůj výkon získala i zvláštní cenu generálního konzula RF.

Stejného úspěchu – tedy 2. místa - dosáhlo i trio Martin Matocha, Ondřej List a Alexandr Malý svým přednesem kozáckých písní v kategorii Studenti SŠ, SOU, VŠ ZPĚV- SÓLO -TRIO. 

Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Jitka Komínková