Setkání s uměním

Dne 21. 6. 2019 se v prostorách parku před Gymnáziem Břeclav konalo v rámci oslav 100 let založení školy SETKÁNÍ S UMĚNÍM, kterého se zúčastnily i naše žákyně. V I. kategorii soutěžily žačky kvarty Veronika Krušinová a Matylda Střelcová, v II. kategorii nás reprezentovaly sextánky Natálie Brenkusová a Alexandra Mlčáková. 

 

Žáci pracovali ve dvojicích, tématem pro výtvarnou tvorbu byla “Jiná škola“. Mladší žákyně malovaly na velký formát, starší měly za úkol vytvořit prostorovou práci s využitím různého výtvarného materiálu. Práce našich žákyň byly velmi zdařilé, za což jim patří velká gratulace a dík.