Soutěž ve florbale

Studenti   gymnázia  se 14.12. 2018 zúčastnili školního poháru ve florbale.  Tato akce se konala v  naší hale a  sešli se zde  žáci   naší školy s vrstevníky z místních základních škol - ZŠ  Komenského a  ZŠ Nádražní. Žáci byli rozděleni podle ročníků do  dvou  skupin na mladší (6. a 7. třídy) a starší  kategorii (8. a 9. třídy). I přes velkou snahu našich žáků skončili v obou skupinách na posledním třetím místě.

 

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet