Adaptační kurz třídy Prima Trkmanka Velké Pavlovice třídy

Ve dnech 5. až 7. září 2022 byl zorganizován třídenní adaptační kurz pro nově přijaté žáky třídy primy. Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení se, nalezení nových kamarádů, učení se spolupráce v týmu a také poznávání krajiny Velkých Pavlovic. V rámci programu se žáci vzájemně představovali v komunitním kruhu, hráli pohybové i kreativní hry, připravovali referáty, kterými doprovázeli výšlap na rozhlednu „Slunečná“, a také absolvovali enviromentální kurz o životě ježků v naší krajině. Měli možnost si zblízka prohlédnout a pohladit domácí i exotická zvířata v malé ZOO areálu Trkmanka. V rámci kratších procházek primáni poznávali tradiční i moderní architekturu Velkých Pavlovic. Na památku si žáci kromě zážitků a fotek přinesli domů i vlastního papírového ježka vyrobeného v místní dílničce. 

Mgr. Vít Funk