A VIDA! - prima a sekunda

Společným výletem tříd primy a sekundy do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně jsme strávili pátek před vrcholem stoletého výročí školy. V oblíbeném areálu jsme nejprve navštívili strhující projekci 3D filmu Oceány, který nám představil mořský svět z mnoha zajímavých úhlů pohledu. Dozvěděli jsme se o významu, pestrosti i jedinečnosti podmořského života i širších globálních problémech souvisejících s udržením "zdravých" oceánů.

Po shlédnutí 3D filmu na nás již čekali průvodci VIDA! parku, kteří pro nás měli připravenou širfovací hru Chytřejší než Holmes. Během 50 minut jsme ve skupinách hledali odpovědi na nejrůznější otázky. Museli jsme při tom vyzkoušet řadu exponátů ve tématických celcích Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Následně jsme zjistili tajný přístupový kód k zamčené krabici, ve které na nás čekala malá odměna.

Na závěr jsme si ještě mohli samostatně projít expozici a vrátit se ke stanovištím, která nás nejvíce zaujala. Každý si tak mohl najít "to své" a vžít se naplno do role mladého výzkumníka. Určitě jsme zde nebyli naposled!

Mgr. Pavla Němečková