Gymnazisté na semináři "Světla budoucnosti" pořádaného Akademií věd České republiky

Studenti našeho gymnázia se ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 zúčastnili semináře "Světla budoucnosti" pořádaného Akademií věd České republiky.

První den semináře přednášeli naši přední vědci například

  • prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
  • doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Filozofická fakulta UK, Národní muzeum
  • Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. Filozofická fakulta UK

 

O tématech mluvili zajímavou a při tom i pro středoškoláky srozumitelnou řečí. Na témata, která nezklamala ani názvem ani obsahem

  • Jak rozřezávat objekty a vydělat milion dolarů
  • Skandální tajemství počítačů odhaleno!
  • O tom, jak vás krabička lentilek a kus papíru může porazit ve hře zvané NIM a také o tom, jaké je to být procesorem.
  • Co vás v dějepise nenaučí?

 

Druhý den jsme navštívili ELI Beamlines centrum laserových technologií v Dolních Břežanech, které jedním ze tří nevýznamnějších center laserových technologií v Evropě. Kde mezinárodní tým vědců sestavil nejintenzivnější laserový systém na světě. Po jeho plném spuštění budeme v ČR mít k dispozici unikátní nástroj umožňující průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice.

 

Do problematiky laserového záření nás uvedl Ing. Bedřich Rus, Ph.D. z Fyzikálního ústav AV ČR.

 

Poté jsme formou skupinové práce trénovali jsme dovednost rozestavení zrcadel a dalších prvků pro realizaci různých forem laserového výzkumu, absolvovali prohlídku místností s lasery, seznamovali se se způsoby záznamů účinků laserového záření.

 

Ubytování jsme byli na krásných vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy.

 

Všichni přítomní si odnášeli spoustu dojmů a inspirace pro vědní obory fyzika a informatika.