Získali jsme Pečeť kvality Erasmus+ KA1 !

16. 10. 2016

Poprvé v historii projektů Erasmus+ školní vzdělávání  byly hodnoceny projekty( realizovány 2014-2016). Celkem bylo hodnoceno přes 400 projektů a odborná porota hodnotila relevanci projektu, kvalitu koncepce a realizace projektu a dopad a šíření výsledků projektu.

Pečeť kvality Erasmus+ KA1 získal náš projekt "Inovative elements of teaching in the disciplines of science". Slavnostní  předání certifikátu proběhlo  v pátek 14.10.2016 na Národní konferenci Erasmus+ a  eTwinning z rukou náměstků MŠMT a zástupců DZS na zámku Štiřín.  

Celkem bylo uděleno 6 certifikátů ( 3 v klíčové aktivitě 1 a 3 v klíčové aktivitě 2)

Velmi si vážíme certifikátu Pečeti kvality, který ocenil nejen náš projekt, ale především dlouhodobou práci v motivaci našich žáků pro studium přírodních věd. Je také výzvou k realizaci nových metod výuky, především CLIL v přírodních vědách v rámci nového schváleného projektu Erasmus+ KA1 na období 2016-2018.  

Více informací  včetně fotogalerie naleznete na www.etwinning/nk2016.

Za projektový tým

RNDr.Jarmila Čeperová